Adresa sídla: Levenhuk Optics s.r.o., V Chotejně 700/7-A, 102 00 Praha 102, Česko
Kontaktujte nás
Hlavní strana / Zásady ochrany osobních údajů
Zásady ochrany osobních údajů


Zpracovávání osobních údajů probíhá v plném souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR – General Data Protection Regulation).

 • Osobní údaje přijímáme pouze po obdržení vašeho informovaného souhlasu.
 • Osobní údaje, které od vás shromažďujeme, jsou potřebné pro zpracování objednávek a předplatné bulletinů (a některé další účely uvedené níže).
 • Vaše osobní údaje bezpečně uchováváme v souladu s GDPR a chráníme je před neoprávněným přístupem, změnami, zveřejněním nebo zničením.
 • Osobní údaje nebudeme sdílet s třetími stranami, s výjimkou spolehlivých platebních systémů, poštovních a kurýrních služeb nezbytných ke splnění objednávky nebo podmínek vašeho předplatného.

Magusmicro.cz zajišťuje důvěrnost vašich osobních údajů v souladu s právními předpisy Evropské unie v oblasti ochrany osobních údajů a soukromí, např. obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR – General Data Protection Regulation). Tyto údaje mohou zahrnovat: jméno, příjmení, druhé rodné jméno, datum narození, věk, pohlaví, poštovní adresu, kontaktní telefonní číslo a profily na sociálních sítích.

Při shromažďování dat vás Magusmicro.cz upozorní na důvody shromažďování osobních údajů a za jakých okolností je možné je před odstraněním z našich databází uložit. Na základě vaší žádosti budou všechny osobní údaje smazány.
Informace o návštěvnících webových stránek (IP adresa, název domény, typ prohlížeče a operační systém, datum a čas návštěvy atd.) jsou shromažďovány a ukládány za účelem udržování statistik návštěvnosti. Tyto informace jsou veřejně dostupné a Magusmicro.cz nenese odpovědnost za jejich zveřejnění. Tyto informace se však nepoužívají k identifikaci návštěvníka.

Používáme soubory cookie, malé soubory uložené na pevném disku vašeho počítače, které umožňují shromažďování určitých informací, pomáhají nám zapamatovat si a zpracovávat položky v nákupním košíku, porozumět a uchovávat vaše předvolby pro příští návštěvy, sledovat reklamy a kompilovat souhrnná data o provozu webu a interakcích na webu, abychom mohli v budoucnu nabídnout lepší zkušenosti s webem a nástroje. Pokud upřednostníte, můžete si vybrat, aby vás počítač varoval při každém odeslání souboru cookie, nebo můžete nastavit blokování všech souborů cookie pomocí nastavení prohlížeče. Podobně jako na většině webových stránek, pokud zablokujete soubory cookie, některé naše služby nemusí fungovat správně. Můžete však i nadále zadávat objednávky prostřednictvím telefonu nebo kontaktováním zákaznického servisu.

Odesláním osobních údajů při registraci na webových stránkách, zadáním objednávky nebo vyplněním formuláře zpětné vazby potvrzujete svůj souhlas se zpracováním a použitím osobních údajů v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) pro následující účely:
 • registrace na webových stránkách Magusmicro.cz;
 • účast na propagačních akcích pořádaných nebo organizovaných webem Magusmicro.cz;
 • přijímání informací a reklamních zpráv, novinek a dalších personalizovaných informací;
 • zadání objednávky na webových stránkách Magusmicro.cz a komunikace týkající se objednávky;
 • plnění dalších povinností Magusmicro.cz;
 • vytváření historie hledání a zobrazení historie na webových stránkách Magusmicro.cz;
 • používání osobních údajů pro vytváření statistik, zlepšování kvality služeb, optimalizaci webu a další marketingový průzkum prováděný nebo organizovaný webem Magusmicro.cz.

Zpracováním osobních údajů se rozumí jakákoliv činnost nebo kombinace činností prováděných s osobními údaji ručně nebo pomocí automatizačních nástrojů, které zahrnují shromažďování, záznam, strukturování, shromažďování, ukládání, aktualizaci, úpravu, extrahování, používání, přenos (včetně předávání třetím stranám, nevyjímaje přeshraniční přenos, vznikla-li potřeba v rámci plnění povinností), depersonalizace, blokování, vymazání a likvidaci osobních údajů.
Při zpracování vašich osobních údajů přijímá Magusmicro.cz potřebná právní, organizační a technická opatření k jejich ochraně před neoprávněným nebo nahodilým přístupem, nekoordinovaným zničením, úpravou, blokováním, kopírováním, poskytováním, distribucí, jakož i jiným protiprávním jednáním týkající se osobních údajů.

Magusmicro.cz má právo nahrávat telefonní hovory. Současně se Magusmicro.cz zavazuje zabránit pokusům o neoprávněný přístup k informacím získaným během telefonních hovorů a předávání takových informací třetím osobám, které přímo nesouvisejí s prováděním objednávek a propagačních akcí.

Magusmicro.cz se zavazuje, že nezveřejní informace o osobních údajích, které od vás obdrží. Zveřejnění osobních údajů se přitom nepovažuje za porušení závazků v případě, že je povinnost takového zpřístupnění stanovena požadavky stávajících právních předpisů Evropské unie.

V případě jakýchkoliv dotazů nebo problémů souvisejících se zpracováním, změnou a smazáním osobních údajů se můžete obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

Všechny dotazy přijímá hlavní manažér.