Mechanický nástavec stolku MAGUS MS9 XY

83460
6990,00
Pro přesun vzorku na stolku

Mechanický nástavec stolku je připevněn ke stolku mikroskopu dvěma šrouby a slouží k pohybu vzorku ve dvou na sebe kolmých směrech: dopředu a dozadu a doleva a doprava.
Kompatibilita
Specifikace
Reference a stahování

Kompatibilita

  • Polarizační mikroskop MAGUS Pol 800
  • Polarizační mikroskop MAGUS Pol 850

Specifikace

Rozsah pohybu podél osy X, mm: 0–30

Rozsah pohybu podél osy Y, mm: 0–25