MAGUS Pol D850 LCD

83043
124990,00
Polarizační digitální mikroskop MAGUS Pol D850 LCD
S fotoaparátem a monitorem. Zvětšení: 50–600x. Trinokulární hlava, rovinné achromatické objektivy. Odražené a procházející světlo, zdroje světla – 30 W halogenové žárovky, Köhlerovo osvětlení v odraženém a procházejícím světle. Bertrandova čočka a kompenzátory.

Tento mikroskop je určen ke studiu objektů v polarizovaném a přirozeném světle.
V procházejícím světle můžete studovat geologické vzorky i anizotropní biologické a polymerní vzorky v tenkých řezech.
V odraženém světle – leštěné řezy s jednou leštěnou stranou. Tloušťka leštěných řezů je libovolná, obvykle 5–10 mm. Mikroskop umožňuje zkoumat neprůhledné objekty o tloušťce až 15 mm.
Polarizační mikroskop využívá k vytvoření obrazu dvojlom anizotropního vzorku. Rovinně polarizované světlo se při průchodu anizotropním preparátem rozdělí na dva paprsky a změní rovinu polarizace. Analyzátor přivádí kmitání paprsků do stejné roviny a osy, čímž dochází k destruktivní a konstruktivní interferenci mezi oběma vlnoplochami. Jasný, vysoce kontrastní obraz mění barvu, když se pracovní stolek otáčí.
Tento mikroskop má objektivy bez vnitřního pnutí. V mezilehlém tubusu je umístěn analyzátor a Bertrandova čočka a má slot pro kompenzátory. Mikroskop se používá v krystalografii, petrografii, mineralogii, soudním lékařství, medicíně a dalších vědních oborech.
Popis
Klíčové vlastnosti
Obsah sady
Specifikace mikroskopu
Specifikace fotoaparátu
Specifikace monitoru
Reference a stahování

Popis

Digitální fotoaparát
MAGUS CHD40 je digitální HDMI fotoaparát se třemi video rozhraními a automatickým přepínáním mezi rozlišením 4K a Full HD v závislosti na rozlišení monitoru.
Fotoaparát je vybaven 8 Mpx snímačem a po připojení přes HDMI nebo USB 3.0 vytváří realistické snímky v rozlišení 4K (3840x2160 px). Při připojení přes Wi-Fi je kvalita obrazu Full HD (1920x1080 px).
Fotoaparát využívá rozhraní HDMI pro přímé připojení k televizoru, monitoru nebo projektoru. V tomto režimu pracuje fotoaparát samostatně bez připojení k počítači. Rozhraní HDMI poskytuje vysokou a stabilní rychlost přenosu z fotoaparátu na externí obrazovku. Fotoaparát můžete k počítači připojit prostřednictvím rozhraní Wi-Fi nebo USB 3.0. Video se nahrává rychlostí 30 snímků za sekundu.
Fotoaparát nabízí kombinaci vysoké rychlosti snímání (počet snímků za sekundu) s velkou šířkou pásma HDMI. Výsledkem je živý obraz, plynulý záznam bez zamrzání a nulové prodlevy mezi snímky. Při maximálním rozlišení produkt nabízí dobře prokreslený obraz, bezchybně se pohybující objekty a zobrazení bez zpožďování.

Monitor
Monitor MAGUS MCD40 je navržen pro použití s vizualizačními systémy mikroskopů MAGUS.
Zobrazuje obraz v reálném čase. Připojuje se k fotoaparátu, který je namontován na mikroskopu. Tento produkt podporuje fotoaparáty MAGUS 4K HDMI.
Úhlopříčka displeje je 13,3 palce. Matrice IPS poskytuje jasný obraz s velkými pozorovacími úhly. Pokud se na displej díváte pod úhlem, reprodukce barev není zkreslená.
Displej můžete umístit na sklopný stojan na stůl nebo na poličku, nebo jej připevnit přímo na fotoaparát nebo stojan mikroskopu.

Hlava mikroskopu
Trinokulární hlava s rovinnými achromatickými objektivy s korekcí na nekonečno. V trinokulárním tubusu jsou namontována zařízení pro snímání digitálního obrazu. Knoflík pro volbu dráhy světla okuláru/fotoaparátu umožňuje nasměrovat světelný paprsek buď do digitálního fotoaparátu, nebo do tubusů okuláru.
Nastavení dioptrií je umístěno na levém tubusu.

Revolverový nosič objektivů
Pět objektivů. Volný slot slouží k vystředění zdroje světla. Do volného slotu lze také nainstalovat přídavný objektiv pro dosažení většího zvětšení. Konstrukce revolverového nosiče objektivů („směrem od pozorovatele“) uvolňuje prostor v přední části pracovního stolku, takže uživatel vidí objektiv zasunutý do optické dráhy. Sloty revolverového nosiče objektivů jsou vystředěny tak, aby se vyrovnala optická osa objektivu a mikroskopu.

Objektivy
Rovinné achromatické objektivy s korekcí na nekonečno jsou navrženy speciálně pro pozorování v polarizovaném světle: Optika bez vnitřního pnutí zajišťuje, že dvojlom pochází ze zkoumaného preparátu, a nikoliv z optických prvků. Objektivy jsou určeny ke studiu vzorků bez krycích sklíček.

Mechanismus zaostřování
Koaxiální knoflíky hrubého a jemného ostření jsou umístěny ve spodní části stojanu na obou stranách. Uživatel si může položit ruce na stůl a zaujmout při pozorování uvolněnou polohu. Nastavení zaostření je plynulé a snadné.
Konstrukce zaostřovacího mechanismu umožňuje rychlé nastavení mikroskopu po změně studovaného objektu. K tomuto účelu je na pravé straně umístěn aretační knoflík hrubého ostření. Tuhost hrubého ostření lze nastavit otáčením kroužku na levé straně.

Pracovní stolek
Stolek se otáčí o 360°, což umožňuje sledovat změnu barvy vzorku, když jsou polarizátor a analyzátor ve zkřížené orientaci. Stupnice má odstupňování úhlu otáčení. Pomocí noniové stupnice se měření provádí s přesností 0,1°.
Pracovní stolek lze vystředit pomocí dvou šroubů, protože analýza anizotropního objektu v polarizovaném světle vyžaduje přesné zarovnání osy otáčení stolku s optickou osou mikroskopu.

Zdroj světla
30 W halogenové žárovky se používají v osvětlovacích soustavách pro pozorování v odraženém i procházejícím světle. Halogenové žárovky vyzařují světlo s teplotou barvy, která umožňuje pohodlnou práci. 30 W žárovka poskytuje dostatečný jas pro pozorování s objektivy se zvětšením 4x až 100x, které se používají pro mikroskopii ve světlém poli a v polarizovaném světle.

Osvětlení odraženým světlem
Systém osvětlení umožňuje nastavit Köhlerovo osvětlení. Polní a aperturní clona jsou z výroby předem vystředěny a nevyžadují žádné další vystředění. V případě potřeby lze clony seřídit pomocí středicích šroubů. Zdroj světla je vystředěn podél tří os. Odnímatelný analyzátor a polarizátor jsou určeny pro techniku polarizační mikroskopie. Polarizátor se otáčí o 0–360°, analyzátor se otáčí o 360° a noniová stupnice na analyzátoru umožňuje přesné měření úhlu.
Sada filtrů vám pomůže upravit reprodukci barev.

Osvětlení procházejícím světlem
Köhlerovo osvětlení: nastavitelná polní clona; vystředěný a výškově nastavitelný Abbeův kondenzor s nastavitelnou aperturní clonou a otočnou pomocnou čočkou. NA=1,25. Polarizátor je otočný o 0–360°, na stupnici jsou vyznačeny čtyři úhly natočení: 0°, 90°, 180°, 270°. Analyzátor se otáčí o 360°, noniová stupnice na analyzátoru zajišťuje přesné měření úhlu.

Köhlerovo osvětlení v odraženém a procházejícím světle
Nastavení Köhlerova osvětlení zvyšuje kvalitu obrazu preparátu. S takovým osvětlením můžete dosáhnout maximálního rozlišení na každém objektivu a rovnoměrné osvětlení zorného pole bez ztmavnutí na okrajích. Studovaný objekt je ostře zaostřený a artefakty obrazu jsou odstraněny.

Studium vzorků v polarizovaném světle
V mezilehlém tubusu je umístěn analyzátor a Bertrandova čočka a má slot pro kompenzátory. Analyzátor se vkládá do světelné dráhy, aby bylo možné pozorovat objekty v polarizovaném světle. Při otáčení polarizátoru a analyzátoru se mění úhel polarizace. Vzájemně kolmé polohy dosáhnete nastavením obou filtrů do polohy „0“. Při otáčení stojanu mikroskopu se v závislosti na úhlu polarizace odráží světlo od povrchu vzorku odlišně. Bertrandova čočka se používá pro konoskopické studie. Kompenzátory jsou určeny ke zvýšení kontrastu vzorků se slabým dvojlomem.

Příslušenství
K dispozici je řada příslušenství navržená speciálně pro tento mikroskop.
Pro studium objektů do velikosti až 0,32 µm lze použít přídavné objektivy.
Okuláry rozšiřují rozsah zvětšení mikroskopu. Přídavné okuláry vám pomohou plně využít potenciál častěji používaného objektivu.
Digitální fotoaparát, který přenáší obraz z mikroskopu na monitor, ukládá soubory, a má software, který provádí měření vzorků v reálném čase. Kalibrační sklíčko pro měření objektů, které lze kombinovat s okulárem se stupnicí nebo softwarem fotoaparátu.

Klíčové vlastnosti

Klíčové vlastnosti mikroskopu:
 • Studium průhledných a neprůhledných anizotropních vzorků v polarizovaném a přirozeném světle
 • Výkonný 30 W halogenový zdroj procházejícího a odraženého světla, který poskytuje jasné přirozené světlo
 • Bertrandova čočka pro konoskopii a ortoskopii, kompenzátory a Köhlerovo osvětlení v procházejícím a odraženém světle
 • Trinokulární hlava s trinokulárním tubusem pro upevnění digitálního fotoaparátu; rozdělení paprsku 100:0 a 0:100
 • Rovinné achromatické objektivy bez vnitřního pnutí eliminují falešné optické efekty
 • Pohodlné vyrovnání slotů revolverového nosiče objektivů a pracovního stolku
 • Otočný kruhový pracovní stolek s noniovou stupnicí pro přesné měření úhlů
 • Široký sortiment volitelného příslušenství

Klíčové vlastnosti fotoaparátu:
 • Fotoaparát pracuje samostatně bez připojení k počítači a prostřednictvím rozhraní HDMI. Možnost připojení k počítači prostřednictvím Wi-Fi a rozhraní USB 3.0.
 • Automatické přepínání mezi rozlišením 4K a Full HD v závislosti na rozlišení monitoru
 • 30 snímků za sekundu pro pozorování pohybujících se objektů, záznam videa a pohyb vzorku bez trhání nebo zpoždění
 • Barevný CMOS snímač SONY Exmor/Starvis s podsvícením zajišťuje nízkou úroveň šumu a vysokou citlivost na světlo i za špatných světelných podmínek. Získáte jasnější, čistší a barevně sytější snímky.
 • Software s funkcemi fotografování, záznamu videa, střihu/úprav obrazu, externího zobrazení, lineárního a úhlového měření

Obsah sady

 • Digitální fotoaparát MAGUS CHD40 (digitalni fotoaparat, kabel HDMI (1,5 m), USB 3.0 kabel (1,5 m), USB mys, pametova karta SD 32 GB, USB Wi-Fi adapter (2 ks), napajeci adapter 12 V/1 A (Euro), instalacni CD s ovladaci a softwarem, uzivatelska prirucka a zarucni list)
 • LCD monitor MAGUS MCD40
 • Základna s napájecím vstupem, zdroj procházejícího světla a kondenzor, zaostřovací mechanismus, pracovní stolek a revolverový nosič objektivů
 • Osvětlovací soustava pro pozorování v odraženém světle s krytem
 • Trinokulární hlava
 • Mezilehlý tubus s Bertrandovou čočkou a analyzátorem a slotem pro kompenzátor
 • Kompenzátory: λ kompenzátor, λ/4 kompenzátor, křemenný klín
 • Rovinný achromatický objektiv s korekcí na nekonečno: PL 5x/0,12 WD 26,1 mm
 • Rovinný achromatický objektiv s korekcí na nekonečno: PL 10x/0,25 WD 5,0 mm
 • Rovinný achromatický objektiv s korekcí na nekonečno: PL 40x/0,6 (odpružený) WD 3,98 mm
 • Rovinný achromatický objektiv s korekcí na nekonečno: PL 60x/0,7 (odpružený) WD 2,03 mm
 • Okulár 10x/20 mm (2 ks)
 • 10x/20 mm okulár se zaměřovacím křížem
 • Adaptér typu C-mount 1x
 • Šestihranný klíč
 • Napájecí kabel
 • Protiprachová krytka
 • Uživatelská příručka a záruční list

K dispozici na přání:
 • 10x/20 mm okulár se stupnicí. Hodnota na stupnici: 0,1 mm
 • 16x/11 mm okulár (2 ks)
 • 20x/11 mm okulár (2 ks)
 • Rovinný achromatický objektiv s korekcí na nekonečno: PL 2,5x/0,07 WD 11 mm
 • Rovinný achromatický objektiv s korekcí na nekonečno: PL 50x/0,7 (odpružený) WD 3,67 mm
 • Rovinný achromatický objektiv s korekcí na nekonečno: PL 80x/0,8 (odpružený) WD 1,25 mm
 • Rovinný achromatický objektiv s korekcí na nekonečno: PL 100x/0,85 (odpružený) WD 0,4 mm
 • Mechanický pracovní stolek
 • Kalibrační sklíčko

Specifikace mikroskopu

Konstrukce mikroskopu: vzpřímená

Zorné pole: s extrémně rovným vlastním zorným polem

Mikroskopické techniky v odraženém světle: světlé pole, polarizované světlo

Techniky mikroskopie s využitím procházejícího světla: světlé pole, polarizované světlo

Zvětšení mikroskopu, x: 50–600 základní konfigurace (*volitelně: 25–1000/1600/2000)

Délka tubusu: nekonečno (∞)

Typ hlavy mikroskopu: trinokulární

Hlava mikroskopu: Siedentopf

Náklon: 30°

Mezipupilární vzdálenost, mm: 48–75

Průměr okuláru, mm: 23,2

Dioptrická korekce, dioptrie: ±5 (levý tubus)

Okuláry, x/pole, mm: 10х/20; 10x/20 se zaměřovacím křížem (*volitelně: 10x/20 se stupnicí; 16x/11; 20х/11)

Revolverový nosič objektivů: pro 5 objektivů, možnost vystředění

Optická konstrukce: rovinné achromatické objektivy s korekcí na nekonečno, bez vnitřního pnutí, parfokální výška 45 mm, určené ke studiu vzorků bez krycích sklíček

Objektivy, x/clona/pracovní vzdálenost, mm: PL 5x/0,12/26,1; PL 10x/0,25/5,0; PL 40x/0,6/3,98; PL 60x/0,7/2,03; (*volitelně: PL 2,5x/0,07/11, PL 50x/0,7/3,67, PL 80x/0,8/1,25, PL 100x/0,85/0,4)

Odpružená výsuvná montáž: 40x, 60x, 50x, 80x, 100x

Pracovní stolek: Ø150 mm, otočný o 360°; s vystředěním, odstupňování úhlu otáčení po 1°; noniová stupnice pro měření úhlů s přesností 0,1°

Mechanismus zaostřování: koaxiální knoflíky hrubého a jemného ostření umístěné na obou stranách

Dráha hrubého zaostření, mm: 21

Dráha hrubého zaostření/kruh: 39,8

Hodnota stupnice jemného ostření, μm: 2

Knoflík pro nastavení tuhosti hrubého ostření: +

Aretační knoflík hrubého ostření: +

Osvětlení: s procházejícím a odraženým světlem

Osvětlení pro pozorování v odraženém světle: vestavěná polní a aperturní clona, odnímatelný analyzátor a polarizátor; barevné filtry: matný, žlutý, zelený, modrý

Zdroj odraženého světla: 12 V, 30 W halogenová žárovka, nastavitelný jas

Osvětlení procházejícím světlem: vestavěná polní clona, vystředěný a výškově nastavitelný Abbeův kondenzor, NA 1,25, nastavitelná aperturní clona a otočná čočka objektivu

Zdroj procházejícího světla: 12 V, 30 W halogenová žárovka, nastavitelný jas
Polarizátor procházejícího světla: se značkami 0°, 90°, 180°, 270° na stupnici; otočný o 360°

Mezilehlý tubus: vestavěný analyzátor, otočný v rozsahu 0–360°; noniová stupnice pro měření úhlů s přesností 0,1°; Bertrandova čočka; slot pro instalaci kompenzátorů

Kompenzátor: λ kompenzátor; λ/4 kompenzátor; křemenný klín

Napájení, V/Hz: 220±22/50

Rozsah provozní teploty, °C: 5 až 35

Rozsah provozní vlhkosti, %: 20 až 80

Specifikace fotoaparátu

Snímač: CMOS SONY Exmor/Starvis

Barevný/černobílý: barevný

Rozlišení snímků v megapixelech (Mpx): 8

Maximální rozlišení, px: 3840x2160

Velikost snímače: 1/1,2" (11,14x6,26 mm)

Velikost pixelů, μm: 2,9x2,9

Automatické zaostřování:

Rozhraní: HDMI 1.4, Wi-Fi, USB 3.0

Paměťová karta: SD až 32 GB

Možnost montáže dalšího vybavení: myš (USB), flash disk (USB), modul Wi-Fi (USB)

Citlivost na světlo: 1028 mV při 1/30 s

Poměr signálu k šumu: 0,13 mV při 1/30 s

Expozice: 0,14 ms–1000 ms

Záznam videa: +

Snímková frekvence, fps (počet snímků za sekundu) při rozlišení: 30@3840х2160 (HDMI); 30@1920х1080 (Wi-Fi); 30@3840х2160 (USB 3.0)

Místo montáže: trinokulární tubus, okulárový tubus namísto okuláru

Formát obrázku: *.jpg, *.tif

Video formát: *.h264/*.h265, *.mp4

Spektrální rozsah, nm: 380–650 (s IR filtrem)

Typ závěrky: ERS (Electronic Rolling Shutter – elektronická rolovací závěrka)

Systémové požadavky: Windows 8/10/11 (32 bit a 64 bit), Mac OS X, Linux, až 2,8 GHz Intel Core 2 nebo vyšší, minimálně 4 GB RAM, port USB 2.0, RJ45, CD-ROM, 19" nebo větší displej

Software: HDMI: integrovaný; USB: MAGUS View

Typ montáže: C-mount

Tělo: CNC slitina hliníku

Napájení: adaptér DC 12 V, 1 A

Specifikace napájecího adaptéru DC: vstup: napětí AC 100–240 V, 50/60 Hz; výstup: napětí DC 12 V/1 A

Rozsah provozní teploty, °C: –10... 50

Rozsah provozní vlhkosti, %: 30 až 80

Specifikace monitoru

Typ matrice: IPS

Úhlopříčka obrazovky, palce: 13,3

Rozlišení, pix: 3840x2160 (4K)

Poměr stran: 16:9

Jas, cd/m²: 400

Počet zobrazovaných barev: 16,7 m

Kontrast: 1000:1

Horizontální/vertikální pozorovací úhel, °: 178/178

Velikost viditelné plochy obrazovky (ŠxV), mm: 295x165

Rozteč pixelů (šxv), mm: 0,154x0,154

Obnovovací frekvence displeje, Hz: 60

Typ matrice podsvícení: LED

Životnost podsvícení LED, h: 50000

Rozhraní: HDMI

Rozsah provozní teploty, °C: –15 až 55

Rozsah provozní vlhkosti, %: 10 až 90

Napájení: AC 110–220 V, DC 5–12 V/1 A (Type-C)

Spotřeba elektrické energie, W: 12 (max.)