Mechanický pracovní stolek MAGUS XY5

83517
4890,00
Dvouosý, pro práci v procházejícím a odraženém světle

Pracovní stolek je namontován na základně stereomikroskopu a slouží k přesnému a snadnému umístění preparátu pod objektivem pro vizuální pozorování a pořizování fotografií. Otáčením koaxiálních knoflíků se preparát pohybuje podél osy X (vpravo-vlevo) a Y (dopředu-dozadu).
Průhledný skleněný povrch pracovního stolku umožňuje pracovat v odraženém i procházejícím světle. Měřicí stupnice s noniovou stupnicí slouží pro měření podél jedné osy. K dispozici jsou dvě svorky pro upevnění plochých objektů na pracovní stolek.
Kompatibilita
Reference a stahování

Kompatibilita

  • Stereomikroskop MAGUS Stereo 7B
  • Stereomikroskop MAGUS Stereo 7T
  • Stereomikroskop MAGUS Stereo 8B
  • Stereomikroskop MAGUS Stereo 8T