MAGUS Pol 890

83486
369990,00
Polarizační mikroskop MAGUS Pol 890
Zvětšení: 50–500x. Trinokulární hlava, polorovinné apochromatické objektivy. Odražené a procházející světlo, zdroje světla – 100 W halogenové žárovky, Köhlerovo osvětlení v odraženém a procházejícím světle. Bertrandova čočka a kompenzátory

Mikroskop pro vědecký výzkum a průmyslovou kontrolu.
Je určen ke studiu objektů v polarizovaném a přirozeném světle. Instalace volitelných komponent umožní používat metody tmavého pole a fázového kontrastu v procházejícím světle, jakož i temného pole, diferenciálního interferenčního kontrastu a fluorescence v odraženém světle.
V procházejícím světle můžete studovat geologické vzorky i anizotropní biologické a polymerní vzorky v tenkých řezech.
V odraženém světle – leštěné řezy s jednou leštěnou stranou. Tloušťka leštěných řezů je libovolná, obvykle 5–10 mm. Mikroskop umožňuje zkoumat neprůhledné objekty o tloušťce až 15 mm.
Polarizační mikroskop využívá k vytvoření obrazu dvojlom anizotropních vzorků. Rovinně polarizované světlo se při průchodu anizotropním vzorkem rozdělí na dva paprsky a změní rovinu polarizace. Analyzátor přivádí kmitání paprsků do jedné roviny, kde dochází k jejich interferenci. Jasný, vysoce kontrastní obraz mění barvu, když se pracovní stolek otáčí.
Polorovinné apochromatické mikroskopické objektivy jsou bez vnitřního pnutí. V mezilehlém tubusu je umístěn analyzátor a Bertrandova čočka a má slot pro kompenzátory.
Mikroskop se používá v krystalografii, petrografii, mineralogii, soudním lékařství, medicíně a dalších vědních oborech.
Popis
Klíčové vlastnosti
Obsah sady
Specifikace
Reference a stahování

Popis

Hlava mikroskopu
Trinokulární hlava s optikou s korekcí na nekonečno. Uživatel si zvolí nejpohodlnější úhel sklonu hlavy mikroskopu v rozmezí 0° až 35°. Digitální fotoaparát je namontován v trinokulárním tubusu. Paprsek se rozdělí v poměru 0/100, 100/0 nebo 80/20.
Základní sada obsahuje okuláry 10x/22 mm s dioptrickou korekcí a dlouhým očním reliéfem pro práci s brýlemi.

Revolverový nosič objektivů
Revolverový nosič pro pět objektivů. Volný slot slouží k vystředění zdroje světla. Uživatel může do volného slotu revolverového nosiče nainstalovat další objektiv, který mu umožní získat přídavné zvětšení.
Konstrukce revolverového nosiče objektivů („směrem dovnitř“) uvolňuje prostor v přední části pracovního stolku, takže uživatel vidí objektiv zasunutý do optické dráhy. Sloty revolverového nosiče objektivů jsou vystředěny tak, aby se vyrovnala optická osa objektivu a mikroskopu.
Nad revolverovým nosičem je slot se zástrčkou pro instalaci kompenzátorů.

Objektivy
Polorovinné achromatické objektivy s korekcí na nekonečno jsou navrženy speciálně pro pozorování v polarizovaném světle: osptika bez vnitřního pnutí zajišťuje, že dvojlom pochází ze vzorku, a nikoliv z optických prvků. Tyto objektivy poskytují lepší korekci chromatické a sférické aberace ve srovnání s rovinnými achromatickými objektivy.
Objektivy s 5x a 10x zvětšením jsou určeny pro práci s krycím sklem nebo bez něj, objektivy s 20x a 50x zvětšením jsou určeny pro práci bez krycího skla. Parfokální vzdálenost je 60 mm.

Karusel pro instalaci kontrastních modulů
Nad revolverovým nosičem objektivů je karusel pro instalaci kontrastních modulů. Lze nainstalovat šest modulů. Otáčením karuselu se změní režim pozorování. Přepínání z jedné kontrastní metody na druhou probíhá rychle a bez složitého nastavování.

Mechanismus zaostřování
Knoflíky pro hrubé a jemné zaostřování jsou koaxiální (souosé) a jsou umístěny nízko. Výzkumník si může položit ruce na stůl a zaujmout pohodlnou pozici před mikroskopem.
Aretační knoflík hrubého ostření vám pomůže rychle nastavit mikroskop po změně studovaného objektu. Knoflík je umístěn na levé straně mikroskopu na stejné ose jako zaostřovací mechanismus.
Kroužkem na pravé straně se nastavuje tuhost dráhy hrubého ostření. Uživatel si nastaví tuhost tak, aby se mu pohodlně pracovalo.

Pracovní stolek
Stolek se otáčí o 360°, což umožňuje sledovat změnu barvy vzorku, když jsou polarizátor a analyzátor ve zkřížené orientaci. Pracovní stolek má odstupňování úhlu otáčení. Pomocí noniové stupnice se měření provádí s přesností 0,1°.
Pracovní stolek lze vystředit pomocí dvou šroubů, protože analýza anizotropního objektu v polarizovaném světle vyžaduje přesné zarovnání osy otáčení stolku s optickou osou mikroskopu.

Zdroj světla
100 W halogenové žárovky se používají v osvětlovacích soustavách pro pozorování v odraženém i procházejícím světle. Halogenové žárovky vyzařují světlo s barevnou teplotou příjemnou pro oči. 100 W žárovka je dostatečně jasná pro práci s objektivy se zvětšením od 4x do 100x ve světlém poli i v polarizovaném světle.

Osvětlení odraženým světlem
Systém osvětlení umožňuje nastavit Köhlerovo osvětlení. Polní a aperturní clona jsou z výroby předem vystředěny a nevyžadují žádné další vystředění. V případě potřeby lze clony seřídit pomocí středicích šroubů. Zdroj světla je vystředěn podél tří os.
Analyzátor a polarizátor se používají pro techniku polarizační mikroskopie. Polarizátor je stacionární, zatímco analyzátor se otáčí o 360° a má noniusovou stupnici pro přesné nastavení úhlu.
Sada filtrů vám pomůže upravit reprodukci barev.

Osvětlení procházejícím světlem
Nastavitelná polní clona, vystředěný a výškově nastavitelný kondenzor s optikou bez vnitřního pnutí, nastavitelná aperturní clona a výklopná čočka umožňují nastavení Köhlerova osvětlení. U objektivů s malým zvětšením se výklopná čočka vyjme z optické dráhy a u objektivů se zvětšením větším než 10x se vrátí zpět. Polarizátor je otočný o 0–360°, na stupnici jsou vyznačeny čtyři úhly natočení: 0°, 90°, 180°, 270°. Analyzátor se otáčí o 360°, noniová stupnice na analyzátoru zajišťuje přesnost úhlu.

Köhlerovo osvětlení v odraženém a procházejícím světle
Nastavení Köhlerova osvětlení zvyšuje kvalitu obrazu preparátu. Při takovém osvětlení dosáhnete maximálního rozlišení každého objektu. Rovnoměrné osvětlení zorného pole bez ztmavnutí na okrajích. Studovaný objekt je ostře zaostřený a artefakty obrazu jsou odstraněny.

Studium vzorků v polarizovaném světle
Analyzátor se vkládá do světelné dráhy, aby bylo možné pozorovat objekty v polarizovaném světle. Při otáčení polarizátoru a analyzátoru se mění úhel polarizace. Při otáčení pracovního stolku mikroskopu se lom světla při průchodu vzorkem mění v závislosti na úhlu polarizace.
Bertrandova čočka se používá pro konoskopické studie.
Kompenzátory jsou určeny ke zvýšení kontrastu vzorků se slabým dvojlomem.

Příslušenství
Pro tento mikroskop je určena řada příslušenství.
Digitální fotoaparát přenáší obraz z mikroskopu na monitor, ukládá soubory a software provádí měření vzorků v reálném čase.
K měření objektů se používá kalibrační sklíčko, které lze kombinovat s okulárem se stupnicí nebo se softwarem fotoaparátu.

Klíčové vlastnosti

 • Studium průhledných a neprůhledných anizotropních vzorků v polarizovaném a přirozeném světle
 • Výkonné 100 W halogenové osvětlovací soustavy pro pozorování v procházejícím a odraženém světle, které poskytují jasné přirozené světlo
 • Ortoskopická pozorování, Bertrandova čočka pro konoskopická pozorování, kompenzátory, Köhlerovo osvětlení v procházejícím a odraženém světle
 • Trinokulární hlava s vertikálním tubusem pro instalaci digitálního fotoaparátu a změnu úhlu sklonu; rozdělení světelného paprsku 0/100, 100/0 nebo 80/20
 • Polorovinné apochromatické objektivy bez vnitřního pnutí nevnášejí do obrazu falešné optické efekty
 • Multifunkční karusel se 6 sloty pro instalaci modulů různých kontrastních metod
 • Pohodlné vyrovnání slotů revolverového nosiče objektivů a pracovního stolku
 • Otočný kulatý pracovní stolek s noniovou stupnicí pro přesné měření úhlu natočení lze zafixovat ve zvolené poloze

Obsah sady

 • Stojan s vestavěným napájecím zdrojem, zaostřovacím mechanismem, pracovním stolkem, držákem kondenzoru a revolverovým nosičem objektivů
 • Kondenzor s výklopnou čočkou
 • Osvětlovací soustava pro pozorování v odraženém světle – nástavec s karuselem a halogenovou žárovkou
 • Osvětlovací soustava pro pozorování v procházejícím světle – halogenová žárovka
 • Trinokulární hlava
 • Mezinástavec s Bertrandovou čočkou a analyzátorem
 • Kompenzátory: λ kompenzátor; λ/4 kompenzátor; křemenný klín
 • Polorovinný apochromatický objektiv s korekcí na nekonečno: 5x/0,15, parfokální výška 60 mm
 • Polorovinný apochromatický objektiv s korekcí na nekonečno: 10x/0,30, parfokální výška 60 mm
 • Polorovinný apochromatický objektiv s korekcí na nekonečno: 20x/0,45, parfokální výška 60 mm
 • Polorovinný apochromatický objektiv s korekcí na nekonečno: 50x/0,80, parfokální výška 60 mm
 • Okulár 10x/22 mm s dlouhým očním reliéfem a dioptrickou korekcí (2 ks)
 • Očnice okuláru (2 ks)
 • Adaptér pro fotoaparát s držákem C-mount
 • Napájecí kabel
 • Protiprachová krytka
 • Uživatelská příručka a záruční list

K dispozici na přání:
 • Digitální fotoaparát
 • Kalibrační sklíčko

Specifikace

Konstrukce mikroskopu: vzpřímená

Zorné pole: s extrémně rovným vlastním zorným polem

Mikroskopické techniky v odraženém světle: ve světlém poli; polarizované světlo; v tmavém; poli (volitelné); fluorescence (volitelně); diferenciální interferenční kontrast (volitelné)

Techniky mikroskopie s využitím procházejícího světla: ve světlém poli; polarizované světlo; v tmavém poli (volitelné); fázový kontrast (volitelné)

Zvětšení mikroskopu, x: 50–500 základní konfigurace

Délka tubusu: nekonečno (∞)

Typ hlavy mikroskopu: trinokulární

Dělení paprsku, okuláry/trinokulární tubus: 0/100, 100/0, 80/20

Hlava mikroskopu: Siedentopf

Náklon: 0–35°, nastavitelný

Mezipupilární vzdálenost, mm: 47–78

Průměr okuláru, mm: 30

Okuláry, x/pole, mm: 10x/22 s dioptrickou korekcí ±5D, dlouhý oční reliéf

Revolverový nosič objektivů: pro 5 objektivů se středicími sloty

Optická konstrukce: polorovinné apochromatické objektivy, korekce na nekonečno (∞), bez vnitřního pnutí, parfokální výška 60 mm

Objektivy, x/clona: 5х/0,15 ∞/–; 10х/0,30 ∞/–; 20х/0,45 ∞/0; 50х/0,80 ∞/0

Odpružená výsuvná montáž: 50x

Pracovní stolek: Ø190 mm, otočný o 360°; centrovací, možnost zafixování polohy, odstupňování úhlu natočení po 1°; noniová stupnice pro měření úhlů s přesností 0,1°; podvěsný držák preparátu

Rozsah posuvu, mm: 30/30

Mechanismus zaostřování: koaxiální knoflíky hrubého a jemného ostření umístěné na obou stranách

Hodnota stupnice jemného ostření, μm: 1

Knoflík pro nastavení tuhosti hrubého ostření: +

Aretační knoflík hrubého ostření: +

Osvětlení: s procházejícím a odraženým světlem

Osvětlení odraženým světlem: vestavěná polní a aperturní clona; polarizační modul v karuselu; sada světelných filtrů

Zdroj odraženého světla: 12 V, 100 W halogenová žárovka, nastavitelný jas

Osvětlení procházejícím světlem: vestavěná polní clona, vystředěný a výškově nastavitelný Abbeův kondenzor NA 0,9/0,25 s nastavitelnou aperturní clonou a výklopnou čočkou; optika bez vnitřního pnutí

Zdroj procházejícího světla: 12 V, 100 W halogenová žárovka, nastavitelný jas

Zdroj procházejícího světla: se značkami 0°, 90°, 180°, 270° na stupnici; otočný o 360°

Mezinástavec: analyzátor s otáčením o 0–360° a stupnicí; Bertrandova čočka; slot pro instalaci kompenzátorů; přepínání konoskopických / ortoskopických pozorování

Kompenzátor: λ kompenzátor; λ/4 kompenzátor; křemenný klín

Napájení, V/Hz: AC napájení, 100–240/50/60

Rozsah provozní teploty, °C: 10… 35

Rozsah provozní vlhkosti, %: 0… 80 (při teplotách do 31 °C)